Tag: Razer Synapse 3

23
4 月

Razer Synapse 3 現支援 Amazon Alexa 語音指令有型又好玩!

Razer™宣佈其自家雲端硬件設定程式Razer Synapse…